Kunstprogramma Gemene Grond

voorkant bidbook met organische vormen in paars, blauw en groen

Een grote stedelijke vernieuwing vindt plaats aan de westkant van de stad. Daar is de ‘tweede fase stationsgebied’ aangebroken; het centrum van de stad breidt uit in de omgeving van de Jaarbeurs en het Westplein (dat verandert in Lombokplein). Aansluitend verrijst een nieuwe stadswijk in de Merwedekanaalzone. Duurzaamheid en gezond stedelijk leven staan bij alle plannen hoog in het vaandel. De Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving heeft in opdracht van de gemeente Utrecht het meerjarig kunstprogramma Gemene Grond (2021-2030) geformuleerd, dat de ontwikkeling van Beurskwartier, Lombokplein en Merwedekanaalzone tot volwaardig stadsgebied volgt, becommentarieert en aanvult met kunst in de openbare ruimte.

Transitie

Transitie is het thema dat ten grondslag ligt aan de centrale vraag van het kunstprogramma: van wie is de publieke ruimte en hoe willen we de ruimte met elkaar gebruiken? Die vraag wordt verkend aan de hand van vier complementaire programmalijnen die betrekking hebben op: historische gelaagdheid en transformatie, ecologie en duurzaamheid, sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen en de impact van de digitalisering op de openbare ruimte. Gemene grond wordt in de loop van tien jaar inhoudelijk geladen met de input van bewoners, culturele partijen, kunstenaars, investeerders en (maatschappelijke) organisaties. Ingebed in een drieassenstelsel van tijd, ruimte en meerstemmigheid zal een rijk kunstprogramma ontstaan dat mensen, perspectieven en ideeën met elkaar verbindt en zich uitspreekt over transitie en de toekomst van de stad.

Bidboek: Verbeelding van de veranderende stad

Het eerste project in het kader van het nieuwe kunstprogramma Gemene Grond is de door Maud Vervenne ontworpen visuele identiteit van het kunstprogramma. Ze liet zich inspireren door de open geodatasets van platform PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart). De gelaagdheid van het programma dat in de loop van tien jaar wordt ingevuld, komt ook in de vormgeving van het bidboek, de website en andere uitingen naar voren. Het een bouwt op het ander voort. Bekijk hier het Bidboek Gemene Grond. Verbeelding van de veranderende stad.