Nieuwe adviseurs in de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving

portretfoto van de leden vande adviescommissie

De Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving gaat in 2020 van start met nieuwe adviseurs.

De commissie adviseert de gemeente over kunst in de openbare ruimte en in publieke gebouwen in Utrecht. Bijvoorbeeld over de keuze van kunstenaars, hun ontwerpen en het kunstopdrachtenbeleid. Het gaat daarbij om zowel nieuwe projecten, meerjarige kunstprogramma’s als om initiatieven van en schenkingen aan de stad. De adviseurs worden voor maximaal 4 jaar benoemd door het college van B en W.

De nieuwe adviseurs zijn via een openbare procedure geworven. Bij die procedure is naast inhoudelijke deskundigheid ook gelet op een gedifferentieerde samenstelling van de commissie qua specialismes, leeftijd, gender, achtergrond en ervaring. Begin januari werd al bekend dat Frits Lintmeijer de komende vier jaar voorzitter is van de commissie. Twee van de huidige adviseurs zullen de komende tijd aftreden na een overdrachtsperiode.

Unieke kunstwerken in alle wijken
De gemeente vindt kunst in de openbare ruimte belangrijk, omdat het de stad verbijzondert en veel mensen er van kunnen genieten. Utrecht heeft al sinds de jaren ’50 landelijk een voorbeeldfunctie op het gebied van kunst in de openbare ruimte door zijn actieve kunstopdrachtenbeleid. Kwaliteit, innovatie, experiment en lef staan hierin centraal. Dit heeft als resultaat dat er in alle wijken van de stad unieke kunstwerken te zien zijn.
In Utrecht staan ruim 400 kunstwerken op pleinen, in parken en in openbare gebouwen zoals scholen, bibliotheken, wijkbureaus en parkeergarages. In 1948 werd het Utrechtse Fonds Stadsverfraaiing opgericht dat veel bijzondere aankopen en kunstopdrachten heeft opgeleverd. Sinds 1954 heeft Utrecht ook een percentageregeling voor kunst in of bij openbare gebouwen. Bij nieuwbouw of verbouwing van panden waarin de gemeente voor meer dan vijftig procent investeert, wordt anderhalf procent van de bouwsom gebruikt voor kunst. In gebieden met stedenbouwkundige ontwikkelingen, zoals het stationsgebied, voert de gemeente meerjarige kunstprogramma’s uit. De Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving adviseert hier over of betrekt aanvullende expertise uit het veld.

Portretfoto leden adviescommissie

Op de foto van links naar rechts:
Zittend: Carlijn Diesfeldt, Adinda van Wely (nieuw), Suzanne Sanders (nieuw), Nicolette Gast, Jan Samsom (nieuw).
Staand: Frits Lintmeijer (voorzitter), Rogier Martens (nieuw), Véronique Hoedemakers, wethouder Anke Klein
Niet aanwezig: Yoeri Meesen, Laurie Cluitmans (nieuw)

Fotograaf: Rick Huisinga