Vacatures Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving

vrouw voor kunstwerk met rode draden

De gemeente Utrecht is op zoek naar nieuwe commissieleden voor de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving. We zoeken 2 commissieleden voor de Projectcommissie en 1 commissielid voor het Artistiek Team. 

De Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (ABKV) in de gemeente Utrecht adviseert het college van burgemeester en wethouders over beeldende kunstprojecten in de openbare ruimte. De ABKV bestaat uit twee commissies: het ABKV Artistiek Team en de ABKV Projecten. De commissie ABKV Projecten voert onder andere de Percentageregeling Kunstopdrachten uit, door middel van advies en inhoudelijke begeleiding van de uitvoering. Het ABKV Artistiek Team adviseert de gemeente over het kunstopdrachtenbeleid in zijn totaliteit en ontwikkelt langlopende kunstprogramma’s voor transitiegebieden. Beide commissies komen tweemaal per jaar bij elkaar voor kennisuitwisseling.

Projectadviseurs voor de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving Utrecht: commissie ABKV Projecten

Voor de commissie ABKV Projecten zijn we op zoek naar projectadviseurs met kennis van beeldende kunst en vormgeving, die resultaatgericht zijn en plezier hebben in het inhoudelijk begeleiden van de uitvoering van beeldende kunstprojecten en de samenwerking met veel verschillende partijen.

Als adviseur vervul je een actieve rol in de kunstwerkgroep die per kunstopdracht wordt samengesteld. Je levert de inhoudelijke kennis en input en je bent sparringpartner voor de kunstenaar. Daarnaast voer je praktische werkzaamheden uit voor de succesvolle voortgang van het proces, in afstemming met de gemeentelijke projectleider. Praktische taken zijn o.a. het opstellen van een Programma van Eisen, presentaties maken van longlists, contract- en opdrachtbrieven opstellen, begeleiden van de uitvoering van het kunstwerk en schrijven van publieksteksten. Je bent gemiddeld 2 dagen per maand inzetbaar met mogelijke piekbelasting afhankelijk van de fase van een project. De ABKV Projectcommissie vergadert gemiddeld een keer per maand met alle adviseurs samen.

Het kunstopdrachtenbeleid in de gemeente Utrecht
Utrecht heeft een rijke traditie op het gebied van kunst in de openbare ruimte. In de afgelopen meer dan zeventig jaar heeft de gemeente bijzondere kunstwerken en projecten gepresenteerd die zowel lokaal, nationaal en internationaal de aandacht hebben getrokken. Het kunstopdrachtenbeleid van de gemeente Utrecht omvat langlopende kunstprogramma’s in transitiegebieden, kunstopdrachten in de bestaande stad en kunstopdrachten middels de percentageregeling bij gemeentelijke nieuwbouw en renovatie. Ons kunstopdrachtenbeleid is na te lezen in de Uitvoeringsnota Kunst in de Openbare Ruimte 2021-2030.

De percentageregeling wordt sinds 1954 uitgevoerd. Het houdt in dat 1,5% van de kosten die gemoeid zijn met de nieuwbouw of verbouw van een maatschappelijk accommodatie worden vrijgemaakt ten behoeve van de realisatie van een kunstwerk in of nabij de accommodatie. Het zijn participatieve kunstopdrachten waarbij de gemeente samen met de architect en de gebruikers nadenkt over de invulling van het kunstwerk via een kunstwerkgroep.

Als projectadviseur breng je de volgende vaardigheden mee:

 • kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving, met name op het vlak van kunst in opdracht;
 • ervaring met het ontwikkelen en begeleiden van kunstopdrachten;
 • pro-actief, praktisch ingesteld, resultaatgericht;
 • het kunnen beoordelen van begrotingen op realiteitswaarde in relatie tot (schets)ontwerpen;
 • het kunnen beoordelen van (technische) aspecten van kunstvoorstellen;
 • ervaring met de uitvoering van kunstopdrachten in de openbare ruimte;
 • ervaring met en inlevingsvermogen in complexe opdrachtsituaties;
 • goede contactuele eigenschappen, een brug kunnen slaan tussen de kunstenaar, de bouw (architect, aannemer etc.), de gebruiker en het publiek;
 • praktische instelling en bereidheid om praktische taken uit te voeren zoals het opstellen van opdrachtbrieven, verslaglegging e.d.;
 • ideeënrijk en creatief;
 • toegankelijk en enthousiasmerend kunnen schrijven is een pré;
 • bekendheid met de Utrechtse beeldende kunstsituatie.
   

Vergoeding: 
Vergoeding geschiedt volgens gemeentelijke honorering.

 • Je ontvangt een vergoeding van € 150,- per bezochte vergadering, inclusief voorbereiding.
 • voor de overige werkzaamheden ontvang je per feitelijk besteed uur een vergoeding van € 49,-
 • Gemaakte reiskosten worden vergoed op basis van tarieven openbaar vervoer, 2e klasse.

De Gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Dat geldt ook voor onze adviescommissies. Bij de samenstelling van de commissie zien wij diversiteit op het gebied van leeftijd, gender, geaardheid, culturele achtergrond, opleiding of beperking als kracht om tot betere adviezen te komen. Twijfel je of je in aanmerking komt? Neem dan telefonisch contact met ons op. Voor vragen kun je contact opnemen met Sonia van Vliet, projectleider en adviseur beeldende kunst, s.van.vliet@utrecht.nl06 – 502 83 244

Sollicitatie: 
Heb je belangstelling? Stuur dan een brief met motivatie en CV vóór maandag 11 september per e-mail naar kunstinopenbareruimte@utrecht.nl onder vermelding van ‘vacature projectadviseur ABKV Projecten’. Gesprekken vinden plaats op 14 september tussen 16.00 en 19.00 uur, op 18 september tussen 12:30 en 14:30 uur en op 20 september in de ochtend.

Adviseur voor de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving Utrecht: het ABKV Artistiek Team

We zoeken een enthousiaste adviseur op het gebied van kunst in de openbare ruimte, bij voorkeur uit Utrecht. Iemand met een eigen visie op de rol van kunst in de publieke ruimte vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Je zult binnen het Artistiek Team mee gaan werken aan de ontwikkeling en uitvoering van het kunstprogramma Gemene Grond. Je moet hiervoor genoeg tijd beschikbaar hebben, gemiddeld 1 dag per week, met mogelijke piekbelasting. Als adviseur kun je ook verbonden zijn aan specifieke beeldende kunstprojecten in de openbare ruimte met als taken de inhoudelijke begeleiding van de kunstenaar en soms ook de uitvoering van coördinerende taken (onder supervisie van de gemeentelijk projectleider).

Het kunstopdrachtenbeleid in Utrecht
Utrecht heeft een rijke traditie op het gebied van kunst in de openbare ruimte. In de afgelopen meer dan zeventig jaar heeft de gemeente bijzondere kunstwerken en projecten gepresenteerd die zowel lokaal, nationaal en internationaal de aandacht hebben getrokken. Het kunstopdrachtenbeleid van de gemeente Utrecht omvat langlopende kunstprogramma’s in transitiegebieden, kunstopdrachten in de bestaande stad en kunstopdrachten middels de 1,5% regeling bij gemeentelijke nieuwbouw en renovatie. De gemeente Utrecht wil een blijvende voorbeeldrol in de omgang met kunst in de openbare ruimte vervullen. Momenteel werken we aan het kunstprogramma Gemene Grond, waarbij we vanuit het gedachtegoed van de commons zaken onderzoeken als: hoe komen we tot een gedeelde openbare ruimte waar iedereen zich welkom en gezien voelt en wat kan de rol van kunst daarin zijn. Zie www.gemenegrond.nl
Ook verbinden we nieuwe kunstopdrachten steeds vaker en voor langere tijd aan maatschappelijke thema’s waar we als stad aan werken, zoals een gezonde leefomgeving en de inclusieve stad. Ons kunstopdrachtenbeleid is na te lezen in de Uitvoeringsnota Kunst in de Openbare Ruimte 2021-2030.

Als adviseur Artistiek Team breng je de volgende vaardigheden mee:

 • Kennis van actuele (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving, met name op het vlak van kunst in de openbare ruimte.
 • Je eigen visie op kunst in de openbare ruimte;
 • Ervaring met het ontwikkelen en/of begeleiden van kunstopdrachten en kunstprogramma's in het publieke domein;
 • Je hebt interesse in de ruimtelijke en sociale vraagstukken van een stad in transitie;
 • Je hebt inlevingsvermogen in de standpunten van andere mensen;
 • Je maakt makkelijk contact met mensen door alle lagen van de bevolking heen;
 • Je bent praktisch ingesteld en bereidt praktische taken uit te voeren zoals het opstellen van opdrachtbrieven, verslaglegging e.d.;
 • Je kunt begrotingen beoordelen op realiteitswaarde in relatie tot (schets)ontwerpen;
 • Toegankelijk en enthousiasmerend kunnen schrijven is een pré;
 • Je woont bij voorkeur in Utrecht, maar bent minimaal goed op de hoogte van het Utrechtse beeldende kunstveld of bereid je er serieus in te verdiepen.
   

Vergoeding:
Vergoeding geschiedt volgens gemeentelijke honorering.

 • Je ontvangt een vergoeding van € 277- per bezochte vergadering, inclusief voorbereiding (gemiddeld 6 per jaar).
 • Voor de overige werkzaamheden ontvang je per feitelijk besteed uur een vergoeding van € 50,-
 • Gemaakte reiskosten worden vergoed op basis van tarieven openbaar vervoer, 2e klasse.


De Gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Dat geldt ook voor onze adviescommissies. Bij de samenstelling van de commissie zien wij diversiteit op het gebied van leeftijd, gender, geaardheid, culturele achtergrond, opleiding of beperking als kracht om tot betere adviezen te komen. Twijfel je of je in aanmerking komt? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Voor vragen kun je contact opnemen met Sonia van Vliet, projectleider en adviseur beeldende kunst, s.van.vliet@utrecht.nl 06 – 502 83 244 en vanaf 28 augustus met Carolien de Boer, senior beleidsadviseur beeldende kunst, c.de.boer@utrecht.nl of telefonisch 06-18350820.

Sollicitatie:
Heb je belangstelling? Stuur dan een brief met motivatie en CV vóór 11 september per e-mail naar kunstinopenbareruimte@utrecht.nl , onder vermelding van ‘vacature adviseur ABKV Artistiek Team’.

Gesprekken vinden plaats op 14 september tussen 16.00 en 19.00 uur, op 18 september tussen 12:30 en 14:30 uur en op 20 september in de ochtend.

Gerelateerde inhoud